Ruiltegoed kinderopvang 2021

Kinderen komen meestal op vaste dagen naar de dagopvang en buitenschoolse opvang. Dit komt de stabiliteit van de groepen, het zich veilig voelen van kinderen en daarmee de pedagogische kwaliteit van de opvang ten goede. Het kan natuurlijk voorkomen dat uw kind niet kan komen, of dat u incidenteel opvang nodig hebt op een andere dag dan de vaste opvangdag. Als u uw kind tijdig afmeldt, ontvangt u ruiltegoed welke u op een ander moment kunt inzetten. U leest hieronder meer.

Opbouwen van het ruiltegoed

U kunt uw kind afmelden tot 48 uur voordat de opvang plaats zal vinden om ruiltegoed te ontvangen. Weet u al snel dat u een bepaalde dag niet gaat gebruiken? Dan vinden wij het fijn als u uw kind vast afmeldt. Dit kan tot 6 maanden vooraf. Hoe eerder u afmeldt, hoe groter de kans dat we iemand anders blij kunnen maken met een plaats op de opvang. Hebt u uw kind afgemeld? Dan vervalt uw recht op deze plaats en kunnen wij deze toewijzen aan een ander kind. Wanneer u toch opvang nodig hebt op deze dag en er is nog plaats, is uw kind natuurlijk van harte welkom! Dit beschouwen wij dan als een bestelling (u hebt inmiddels ruiltegoed opgebouwd met uw eerdere afmelding). Ruiltegoed kan worden opgebouwd over een hele dag of voor de BSO een dagdeel. U bouwt geen ruiltegoed op wanneer u uw kind eerder ophaalt of later brengt. Op nationale feestdagen zijn we gesloten, u ontvangt hiervoor geen ruiltegoed.

Indienen & beoordelen van een bestellling

Wanneer u een extra dag of een ruildag wil aanvragen kunt u dat via de app op uw telefoon indienen(een uitgebreide instructie volgt later) we noemen dat een bestelling. Deze bestelling zal worden goed- afgekeurd door de teamleider op de locatie. Hij/zij heeft het beste zicht op de personeelsbezetting en het aantal kinderen dat er zal komen. Zo’n bestelling kan maximaal zes maanden en minimaal een dag voordat de opvang zal plaats vinden worden aangevraagd. De bestelling zal 14 dagen voordat de opvang zal plaats vinden worden goed- of afgekeurd. De bestelling die het vroegst is ingediend, wordt als eerste behandeld. Wel zo eerlijk. Bestellingen kunnen worden goedgekeurd als er voldoende plaats is op de groep, zodanig dat het past binnen de wet- en regelgeving. Dat wil zeggen dat er maximaal het aantal wettelijk toegestane kinderen op de locatie opgevangen kan worden en dat de medewerker-kindratio niet wordt overschreden. De kwaliteit van onze dienstverlening staat immers voorop. Wij streven er natuurlijk naar uw kind een plaats te bieden op zijn of haar vaste groep.

Annuleren van een bestelling

Annuleren van een bestelling kan kosteloos maximaal 7 dagen voordat de opvang zal plaats vinden, daarna zullen de kosten van de opvangdag in rekening worden gebracht of verrekend met het ruiltegoed.

Geldigheid van het tegoed

Hebt u uw kind afgemeld? Dan hebt u een heel jaar de tijd dit tegoed op te maken. Het tegoed is namelijk 365 dagen geldig vanaf de datum waarop u afmeldt. En natuurlijk gebruiken we altijd het eerst opgebouwde tegoed bij een bestelling.
Tegoed is eenmalig inzetbaar. Wanneer uw kind toch niet naar onze kinderopvang komt op de afgesproken dag van de bestelling, kunt u de ingezette tegoeduren niet nogmaals gebruiken.

Wisselt uw kind van dagopvang naar buitenschoolse opvang? Dan vervallen de opgebouwde tegoeduren uit de dagopvang. Als het opvangcontract is beëindigd, vervallen de opgebouwde tegoeduren. Na de laatste contract-dag kunt u dan ook geen tegoeduren meer inzetten. Hebt u tegoeduren ingezet na het beëindigen van uw opvangcontract? Dan zijn deze helaas niet meer geldig en ontvangt u een factuur voor Extra Opvang.

Tegoeduren kunnen niet overgedragen worden naar andere kinderen.

Indien u op een dag meer uren opvang afneemt dan het aantal tegoeduren dat u nog hebt, dan ontvangt u voor alle opvanguren een factuur. Uiteraard behoudt u de betreffende tegoeduren om verder te sparen voor een ander moment. U kunt alleen tegoeduren inzetten die al zijn opgebouwd. Niet-gebruikte tegoeduren zijn niet inwisselbaar voor geld.